Pregledni sestanek projekta HORSE, 11.-12. Julij, Luxemburg

V okviru EU projekta HORSE – Pametni integrirani robotski sistemi za potrebe MSP, kontrolirani z uporabo internetnih tehnologij temelječih na dinamičnih proizvodnih procesih je bil organiziran pregledni sestanek po 18 mesecih trajanja projekta, in sicer 11. – 12. Julija v Luxemburgu.

Predstavnika TCS in 3L sta prikazala rezultate  razvoja Kompetenčnega centra ROBOFLEX, njegov poslovni model in izvedene delavnice z mali in srednjimi podjetji.

Ocenjevalci projekta so pozitivno ocenili rezultate izvedenih aktivnosti in posredovali priporočila za izboljšave v nadaljnjem izvajanju projekta.

 

20170711_17325320170712_120226IMG_0210 (002)