Odprti razpis – HORSE aplikativni eksperimenti na področju robotike – Rok 28. Februar 2018

V okviru EU H2020 projekta HORSE – “Smart integrated Robotics system for SMEs controlled by Internet of Things based on dynamic manufacturing processes” je objavljen Odprti razpis za aplikativne ekserimente na področju robotike, s poudarkom na sodelovanju človeka in robota.

Razpis je namenjen konzorcijem, sestavljenih iz končnih uporabnikov – proizvodnih organizacij, predvsem malih in srednjih podjetij ter ostalih partnerjev, npr. raziskovalnih institucij, sistemskih integratorjev ali dobaviteljev opreme.

Predvideno trajanje projektov je 9 mesecev, predvideni predračun posameznih projektov je 200.000 EUR, rok prijave pa je 28. Februar 2018.

 

 

Razpisna dokumentacija:

http://i4ms.eu/open_calls/open_calls_detail.php?post_id=20

 

Promocijski video:

https://youtu.be/l299o-Tte2E

 

HORSE_OpenCalls_v2.0