Program SID Banke: Financiranje tehnološko – razvojnih projektov (RRI2)

Program SID Banke: Financiranje tehnološko – razvojnih projektov (RRI2) je objavljen in dokumentacija dosegljiva na spletni strani SID Banke: www.sid.si