18th KM FEST in Slovenia 23-25th September 2019 – kratka informacija

V Celju je med 23. in 25. septembrom, 2019, potekal 18. KM FEST – Mednarodni festival znanja. Izvedel ga je TCS skupaj s partnerji  mednarodne inovacijske mreže LENS Living Lab in Kompetenčnim centrom ROBOFLEX. Dogodek je bil hkrati tudi prva strateško-razvojna  konferenca Kompetenčnega centra ROBOFLEX. Glavna tema obravnave so bili  kolaborativni roboti in aplikacije pametne tovarne v majhnih in srednje velikih proizvodnih podjetjih.  Festivala se je udeležilo več kot 50 strokovnjakov iz 14 različnih držav (Kitajska, Hrvaška, Ciper, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Indija, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Južna Afrika, Španija in Švedska) in treh celin (Evropa, Azija in Afrika).  Prvi dan je bil poudarek na uporabi kolaborativnih robotov in ostalih spremljajočih tehnologijah pamene tovarne; drugi dan je bil namenjen obravnavi poslovnih modelov kompetenčnih centrov ter njihovih inovacijskih ekosistemov; tretji dan je bil rezerviran za nastajajoče panožne inženirske kompetence in izzive sprememb korporativne kulture. Na koncu vsakega dne srečanja smo imeli plodne okrogle mize. Končno poročilo bo na voljo v glasilu LENS Living Lab Newsletter prihodnji mesec.

Več informacij o tem dogodku na tej povezavi: http://kmfest.com/