Javni razpis Slovenskega podjetnišega sklada: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis: Spodbude za digitalno transformacijo MSP – malih in srednje velikih podjetij.

MSP lahko pridobijo nepovratna sredstva – subvencije za zagotavljanje tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Spodbude v višini od 30.000 do 100.000 EUR so namenjene sofinanciranju upravičenih stroškov do 60% vrednosti projekta.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na www.podjetniskisklad.si.

P4D—C19_Javni-razpis

P4D—C19_Razpisna-dokumentacija_14.8.2020