JR Digit NOO

Objavljen je JR Digit NOO – Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost).

Javni razpis in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MGRT: https://www.gov.si