JR DEMO PILOTI NOO – Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Javna agencija SPIRIT je objavila JR DEMO PILOTI NOO – Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti.

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno- demonstracijskih projektov za razvoj in testiranje oz. demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmajn 30 konzorcijev za izvedbo pilotno-demonstracijskih projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Pilotno-demonstracijski projekt naj vsebuje 2 sklopa:

  • 1. sklop – Razvoj pilota je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta
  • 2. sklop – Postavitev in testiranje demonstracije je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvacij aktivnosti ki ustrezajo opredelitvi demonstracijskega projekta.

Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh in največ osmih konzorcijskih partnerjev.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega pilotno-demonstracijskega projekta znaša najmanj 500.000 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 18.7.2022.

Javni razpis je objavljen na spletni strani: www.spiritslovenia.si