Konzorcij DIGI-SI je pridobil status EDIH – Evropskega inovacijskega stičišča

TCS – Slovenski orodjarski grozd je v imenu DIGITECH SI-East/KC ROBOFLEX član konzorcija DIGI-SI.

Konzorcij DIGI-SI je z vsemi svojimi napori in prizadevanji pridobil naziv EDIH, tj. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, v okviru programa Evropske komisije – Program za digitalno Evropo, čigar cilj je pospeševanje digitalnega preboja Evropske unije oziroma približevanje sodobnih digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi.

Tako bo Konzorcij DIGI-SI, ki ga pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan,DIH Slovenija, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje v sodelovanju LENS Living Lab®, v imenu DIGITECH SI-East, spodbujal digitalno preobrazbo v gospodarstvu in javnem sektorju s pomočjo številnih digitalnih tehnologij, in sicer, na področju umetne inteligence, visokozmogljivega računalništva, tehnologije veriženja blokov, kibernetske varnosti, interneta stvari, masovnih podatkov, robotike in razširjene/navidezne resničnosti.

V okviru DIGI-SI bo DIGITECH SI-East/KC ROBOFLEX izvajal vse aktivnosti EDIH s poudarkom na eksperimentiranju pred investiranjem v napredne digitalne rešitve. Izvajal bo tudi aktivnosti podpore pri iskanju virov financiranja, usposabljanja na področju digitalnih tehnologij in mreženja. Tehnološko bo osredotočen na področje Robotike in z njo povezanih tehnologij – AR-Obogatene resničnosti in AGV-Avtonomno vodenih vozil proizvodne logistike. Z vidika dejavnosti bo osredotočen na razvoj proizvodnje v smeri industrije 4.0 – Pametnih tovarn, regionalno pa na območje celotne Slovenije s poudarkom na Vzhodni kohezijski regiji.

 

DIGI-SI Daljša Novica Junij 2022