SI
EN

O nas

TCS je eden od vodilnih slovenskih grozdov,  ki vključuje podjetja s področij modernih proizvodnih tehnologij – orodjarstva, strojegradnje, predelave kovin, elektroindustrije in podpornih dejavnosti kot so elektronika, sodobne informacijske tehnologije in telekomunikacije. TCS vključuje tudi institucije raziskovalno-razvojno podpornega okolja, kot so razne  raziskovalne organizacije in tehnološki centri,  univerzitetne izobraževalne organizacije, kakor tudi podjetja s področij tehnološkega, poslovnega in kadrovskega svetovanja ter razvojne in finančne institucije širšega pomena.

Vizija TCS je postati regionalna mreža visoko usposobljenih podjetij in organizacij – razvojni partner najzahtevnejših industrij EU. Ciljni trgi članov TCS so predvsem avtomobilska industrija, letalska industrija in IT industrija.

Namen povezovanja v TCS je povečati konkurenčno sposobnost sodelujočih podjetij in organizacij, razvoj in osvajanje novih tehnologij, uvajanje novih bolj konkurenčnih poslovnih modelov, povečati obseg poslovanja, zniževati stroške poslovanja in vzpostaviti regionalno mrežo specializiranih podjetij in institucij, ki bodo razvojni partner na ravni EU.

 

 

AKTIVNOSTI TCS

  • Marketing – promocija TCS in njegovih članov na domačih in mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih itd.
    • Koordinacija priprave, vodenje in sodelovanje v EU razvojnih projektih v okviru EU programov: OBZORJE 2020, COSME, EUREKA, itd.
    • Koordinacija priprave in vodenje slovenskih skupnih razvojnih projektov, ki so financirani s strani različnih državnih ali EU skladov,
    • Svetovanje pri pripravi podjetniških razvojnih projektov in prijavah na slovenske in EU razpise, svetovanje pri koriščenju EU sredstev,
  • Podpora poslovno-razvojnemu mreženju TCS – vključevanje v različne poslovne in razvojne mreže na ravni Slovenije in še posebej EU in s tem pretok informacij, znanja in izkušenj ter vključevanja v mednarodne razvojne programe in projekte
  • Informacijski center TCS – posredovanje informacij o razvojnih trendih, novih tehnologijah, EU in slovenskih razpisih, seminarjih, konferencah, usposabljanjih itd.

 

MREŽNE POVEZAVE

TCS je organiziran kot mreža organizacij, katere center je Zavod C-TCS, vključen pa je tudi v številne slovenske in mednarodne razvojne mreže. Med slovenskimi grozdi sodelujemo z GP – Grozdom Plasttehnika, med tujimi pa z naslednjimi grozdi: ACStyria, Mobility Cluster Vienna, me2c – Micro Electronic Cluster iz Avstrije, Danube Knowledge Cluster iz Slovaške in VMC- Vojvodina Metal Cluster iz Srbije. TCS se intenzivno vključuje v različne mreže na ravni EU: European Cluster Collaboration Platform, CEE Cluster Network itd. TCS je vključen v tehnološko platformo Manufuture.si. TCS je član SBRA/SGRZ – Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju. TCS je projektni partner mednarodne RR mreže LENS Living Lab. TCS se s svojimi člani aktivno vključuje v konzorcije za pripravo in izvajanje EU razvojnih projektov, pri čemer sodelujemo z vodilnimi evropskimi tehnološkimi inštituti.

 

NAJPOMEMBNEJŠE REFERENCE

TCS je v okviru EU uveljavljen kot eden od primerov uspešnih inovativnih grozdov. TCS se uspešno vključuje v EU in ostale mednarodne projekte, med katerimi izpostavljamo predvsem projekte LENS – Razvoj laserskih tehnologij, TOOL-EAST – Odprtokodni ERP sistem za mala in srednja podjetja in Cornet – HPM – Sodobni pristopi k zahtevni proizvodnji.   Podjetja in institucije, člani TCS, v praksi uresničujejo geslo »Slovenija – orodjarna Evrope«. V skoraj vseh avtomobilih, ki so proizvedeni v Evropi, so namreč vgrajeni deli, ki so narejeni z orodji slovenskih orodjarn. Partnerji slovenskih orodjarn so vsi najuglednejši evropski avtomobilski proizvajalci kot so Mercedes, Audi, BMW, VW, Opel, Ford, Renault itd.

 

PRILOGA

TCS – Kratka predstavitev September 2017