SI
EN

Člani

Seznam podjetij in institucij, članov TCS-Slovenskega orodjarskega grozda

Proizvodna podjetja

1. Bosio d.o.o., Štore – (spletna stran)
2. EMO-Orodjarna d.o.o., Celje – (spletna stran)
3. ETRA d.o.o., Celje – (spletna stran)
4. Imenšek d.o.o., Maribor – (spletna stran)
5. Marovt d.o.o., Stranice – (spletna stran)
6. OMCO Feniks d.o.o., Žalec – (spletna stran)
7. TAJFUN Planina d.o.o., Planina pri Sevnici – (spletna stran)
8. Valji d.o.o., Štore – (spletna stran)

Storitvena podjetja / organizacije

1. Balmar s.p., Celje – (spletna stran)
2. Fit Media d.o.o., Celje – (spletna stran)
3. INOVA Consulting, Vojnik pri Celju – (spletna stran)
4. 3 Projekt d.o.o., Ljubljana – (spletna stran)
5. Racio Razvoj d.o.o., Celje – (spletna stran)
6. RC IRC Celje d.o.o. – (spletna stran)
7. RTC d.o.o., Maribor – (spletna stran)
8. Scepter d.o.o., Radlje ob Dravi – (spletna stran)

Visokošolske organizacije
1. RAZ:UM – Raziskovalno & umetniško središče Univerze v Mariboru – (spletna stran)
2. Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru – (spletna stran)
3. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru – (spletna stran)
4. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Celje – (spletna stran)
5. Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani – (spletna stran)                                                                                        6. GEA College, Ljubljana – (spletna stran)
7. Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Celje – (spletna stran)
8. Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje –  (spletna stran)

Raziskovalne organizacije

1. IJS – Institut Jožef Stefan, Ljubljana – (spletna stran)
2. IMT – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana – (spletna stran)
3. RTCZ – Regionalni tehnološki center Zasavje, Hrastnik – (spletna stran)
4. TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije, Celje – (spletna stran)

Organizacije razvojno-podjetniškega vzrejnega in podpornega okolja

1. Regijsko študijsko središče, Celje – (spletna stran)
2. Zavod poslovno proizvodna cona Tezno, Maribor – (spletna stran)